Läktarorgeln byggs om

Sveriges äldste orgelbyggare

gör orgeln mjuk i Herrestad

 

Sven-Anders Torstensson är Sveriges äldste och mest erfarne orgelbyggare. Han började sin bana som lärling redan på 1950 talet och den långa erfarenheten ha en lugnande effekt på den som bekymrat ser alla orgelns delar på läktaren i Herrestads kyrka. I höst ska ombyggnaden vara klar.

 

Församlingens mångårige kyrkomusiker Hanz Blomdahl tittar spänt på när bit för bit skruvas loss och snyggt radas upp på läktaren för vidare transport till verkstad i Lidköping. Blomdahl är givetvis mycket förväntansfull  när han tänker  på de nya möjligheter till varierad musik som kommande förändringar ger.  Han tvivlar inte ett ögonblick på att bitarna hamnar på rätt plats igen.

Hanz Blomdahl är mycket glad över att han lyckades övertala Sven-Anders att åta sig ombyggnaden. Ingen självklarhet när han med råge passerat normal pensionsgräns.

 

-          Men egentligen var det nog min fru som fick mig att ta ett så stort arbete i min ålder, säger  Sven-Anders som en lätt korrigering.

-           Jag planerade och förberedde  mig noga innan jag tackade ja, säger han.  Nu känns det bara inspirerande att göra detta instrument till en mångsidig och ackompanjemangsvänlig orgel.

Sven-Anders Torstensson  gör en expose över orglarnas historia och förklarar att Herrestad har ett instrument som blev mycket vanligt på 1950 talet och framåt. Han betraktar utvecklingen som ett ”misstag” då dessa orglar skulle efterlikna barockinstrument som är mjuka och varma i klangen. Men så blev det inte, 50-talsinstrumen ten i Sverige blev istället hårda och kalla i klangen.

Byte av tre stämmor som är mjuka och har mera grundton i klangen och omintonation av övriga stämmor skall råda bot på detta förhållande.  Herrestads orgel kommer att ha en bred och mjuk klang som ändå är festlig och glad när arbetet är avslutat.

Började som 14 åring

Den nu 75 årige orgelbyggaren  berättar om hur han redan som 14 åring  fick erbjudande om att börja som lärling hos Smedmans orgelbyggeri på 1950-talet. . Han känner kyrkan utan och innan sen barndomen då både mor och far var engagerade där.  Musiken har han också med sig från barndomen och redan som 12 åring kompade han ”Hosianna” när kyrkans kör sjöng.

Han spelar gärna fortfarande men någon musiker är han inte enligt egen utsago.  En orgelbyggare är mer hantverkare i både trä och metall än musiker.

-          Men den som bygger instrument av detta slag måste vara god intonatör och ha en känsla för klanger, vilket är helt avgörande för slutresultatet, understryker Sven-Anders Torstensson.

Sven-Anders   är en ödmjuk herre som inte på något vis vill döma ut tidigare orgelbyggare  och därmed orgeln i Herrestad men trenden ledde i fel  riktning i mitten av förra seklet.  Det gör vi annorlunda nu.

Kontrollant För orgelns ombyggnad  är Göteborgs Domkyrkoorganist Bengt Nilsson.

Kyrkomusiker Hanz Blomdahl har redan en lång rad musikaliska inslag under hösten  inbokade och gräddan av musiker på marknaden  har tackat ja.

 

Orgelfakta Herrestad

1834 inköptes första instrumentet i kyrkan, ett s k ”Dillners Psalmodikon”. En tonlåda, ett ensträngat instrument med sifferbeteckningar som angav tonerna och det spelades med stråke.

1870 fick kyrkan sin första orgel, som varit med på flera ställen innan den kom till Herrestad. Ursprungligen byggd för Tanums kyrka 1792 av orgelbyggaren Johan Eberhardt junior. Sen flyttades den till Strömstad och 1819 köptes den av Uddevalla församling som i sin tur sålde den till Herrestads församling 1869 för 1250 riksdaler. Bagare B Larsson i Uddevalla fick i uppdrag att installera orgeln. Han tillverkade även en halvstämma till orgeln och han blev från 1870 församlingens förste organist.

1900 inleddes en större reparation av kyrkan med start av ombyggnad av orgeln. Orgelbyggare Magnusson gjorde jobbet som bestod i omintonering och insättning av tre nya stämmoer. Arbetet var klart och besiktigat den 27 mars 1900. Pris 4.000:-

Oktava 4´  Violoncelle 8´  Subbas 16´ Qvinta 3´ Trumpet 8´ Oktava 4´

Flöjt 4´ Gedakt 8´ Salicional 8´ Violin 8´ Principal 8´ Borduna 16´

1934 ny ombyggnad av orgeln. Orgelfirman Lindegren satte då in en pneumatisk orgel på två manualer och pedal, omfattande 14 stämmor.

Man I                                  Man II                                 Ped.

Flûte Harmoniqe 8’             Rörflöjt 8’                           Subbas 16’

Gamba 8’                            Salcional 8’                         *Gedacktbas 16’

Principal 8’                          Gemshorn 4’                       **Violoncell 8’

Borduna 16’                        Blockflöjt 2’

Oktava 4’                            Sesqualtera II

Trumpet 8’

 

1971 fick kyrkan en helt ny orgel byggd av Lindegrens Orgelbyggeri i Göteborg. Den har 17 stämmor, två manualer och pedal, med mekanisk registratur och traktur.  

Musikdirektör Gunnemar Carlstedt i Uddevalla skriver i sitt besiktningsutlåtande från den 23 augusti 1971: ”Orgeln har genom skickligt intonationsarbete fått en glansfull och bärig tuttiklang. Även enskilda stämmor och stämkombinationer ger ett synnerligen tilltalande intryck. Sålunda har Gedackter och Flöjter värme och intensitet. Lagom spottande tonansats ger färg och karaktär.  Särskilt vill jag i denna stämgrupp framhålla Svällverkets Gedackt 8 och Koppelflöjt 4 vilken senare har en ljus och klar klang med anknytning till gammal svensk orgelton. Principalerna är sobra ochMixturerna glansfulla och med förmåga att bilda fin klangkrona. Rörstämmorna är väl sammansmälta med den övriga orgelklangen och var för sig med fin karaktär. I övrigt är intonationen jämn och  stämmorna väl avpassade efter varandra. <pedalverket hävdar sig mycket väl även i tuttiklang. <mekaniken arbetar perfekt, är lättspelad och ger fin repetition. <även med koppel och i snabbbt passagespel har den spelande god kontakt med instrumentet.  Som helhetsomdöme kan sägas att  Lane Herrestads kyrka nu fått ett ytterst värdefullt instrument, byggt med omsorg och skicklighet och intonerat med god smak och konstnärlighet”

2014 byggs orgeln om av den erfarne orgelbyggaren Sven-Anders Torstensson i Lidköping. Orgeln får då 19 stämmor och får en bredare och mjukare klang som ger nya möjligheter till varierad musik och ackompanjemang.


Orgeln           1971

 

 

Huvudverk

Rörflöjt          8´

Principal        4´

Täckflöjt        4´

Valdflöjt        2´

Mixtur           3ch

Trumpet         8´

 

 

Svällverk

Gedackt         8´

Koppelflöjt    4´

Principal        2´

Nasat             1 1/3´

Scharf            2Ch

Dulcian          8´

Tremulant

Pedalverk

Subbas           16´

Borduna        8´

Koralbas        4´

Mixtur           3ch

Fagott            16´

 

Orgeln           2014

 

 

Huvudverk

Principal        8´

Flagflöjt         8´

Oktava           4´

Flöjt               4´

Oktava           2´

Mixtur           2ch

Trumpet         8´

 

Svällverk

Salicional       8´

Gedackt         8´

Koppelflöjt    4´

Waldflöjt       2´

Flöjtkvint       2 2/3´

Ters               1 3/5´

Dulcian          8´

Tremulant

Pedalverk

Subbas           16´

Borduna        8´

Koralbas        4´

Flöjt               4´

Fagott            16´