Söndag 1 november kommer kören att medverka i minnesgudstjänsterna.

16:00 och 18:00

Välkomna!