Välkommen till vårt rika musikliv

Välkommen till vårt rika musikliv. Herrestads församling har 5 olika körer i olika åldrar. Repertoaren är bred likaså svårighetsgraderna i de olika körerna. Här finns kör för alla.  

 

Herrestadkören,
Herrestad Vokalensemble,
Harmonikören samt barnkörerna Cantate och Tutti frutti
– sammanlagt ca 100 korister. 

Körerna medverkar framförallt vid gudstjänsterna på söndagarna, framträder också ibland på konserter och i andra samanhang. Körernas medverkan vid gudstjänsterna är omistliga och mycket uppskattade av församlingsborna.

Att sjunga i kör är en härlig gemenskap och ett musicerande som i alla svårighetsgrader ger stor tillfredställelse och musikaliska upplevelser.  Körsångarna är en viktig del av det uppbyggda frivilliga engagemanget i Herrestads församling.


http://www.svenskakyrkan.se/herrestad

VÅRENS KÖRSTARTER ( i Kronologisk ordning)

Herrestadkören torsdag 17 januari kl 19.00

Herrestad Vokalensemble Söndag 20 Januari kl 16.30

Harmonikören Måndag 21 Januari kl17.30

Tutti Frutti åk 1 Torsdag 24 Januari kl 13.15-14.00

Cantate åk 2-6 Torsdag 24 Januari kl 14.30-15.15