Luminous Night of the Soul

UbiCaritas II: Through Infinite Ages

Sunrise mass Ola Gjeilo

Sunrise mass tar oss med på en metafysisk  resa från himlen till jorden. Från ekot av Spheres till Identity & The Ground med sina jordiska teman.  Som en metafor för människans utveckling från barn till vuxen, eller som en andlig resa.

The Crossing

Song of the Universal

Ola Gjeilo

Ola Gjeilo född 1978 i Skui, är norsk pianist och tonsättare. Han har studerat för jazzmusikern Ole Henrik Giørtz och den klassiske pianisten Wolfgang Plagge. Han har avlagt kandidatexamen vid Norges Musikhögskola och sedan studerat vidare vid

Royal College of Music i London.2006 tog han en masterexamen i klassisk komposition vid Juilliard i New York. Därefter studerade han filmmusik i Beverly Hills ett år. Hans musik är en blandning av klassiskt och jazzfusion.       http://olagjeilo.com/

Charles A. Silvestri (1965-)

https://www.charlesanthonysilvestri.com/

 

St. John of the Cross(1542-1591)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_av_Korset

 

Walt Whitman (1819-1892)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman

 

Luminous Night of the Soul

Long before music was sung by a choir, Long before silver was shaped in the fire, Long before poets inspired the heart, You were the Spirit of all that is art.

You give the potter the feel of the clay; You give the actor the right part to play;

You give the author a story to tell; You are the prayer in the sound of a bell.

Praise to all lovers who feel your desire! Praise to all music which soars to inspire!

Praise to the wonders of Thy artistry Our Divine Spirit, all glory to Thee.

       - Charles Anthony Silvestri

Luminous Night of the Soul

O guiding night! O night more lovely than the dawn! O night that has united the Lover with his beloved, transforming the beloved in her Lover.

       - St. John of the Cross

Själens strålande natt

Långt innan toner av körmusik ljöd Långt innan smed format silver i glöd

Långt innan hjärtat fick liv av en dikt Ingöt Du Anden i allt utav vikt  

Du ger drejaren känsla för lera Du ger dramerna roller för flera

Du ger diktaren handlingens gång Du är bönen i kyrkklockors sång

Lov till de kära som känner Din lust Pris till musiken som fylls med Din pust

Ära till Mästarens skaparunder Himmelske Ande, i alla stunder

översättning Karin Eek

 Själens strålande natt O, natt som visar vägen!  

O, natt ljuvare än gryningen! O, natt som har förenat Älskaren med sin älskade och så förvandlat den älskade till hennes Älskare

Ur Själens dunkla natt av Johannes av Korset översättning Karin Eek 

UbiCaritas II: Through Infinite Ages

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Simul quoque cum beatis videamus,

Glorianter quod est immensum, atque probum, Saecula per infinita saeculorum. Amen.

 

Där barmhärtighet och kärlek bor

Där barmhärtighet och kärlek är, där är Gud Och låt oss också med saliga se

Ditt ansikte i all ära, Kristus vår Gud Glädjen som är ofantlig och god

I evigheters evigheter. Amen

                 översättning Karin Eek  

Song of the Universal Walt Whitman

 

Come, said the Muse Sing me a song no poet yet has chanted

Sing me the Universal. In this broad Earth of ours

Amid the measureless grossness and the slag Enclosed and safe within its central heart Nestles the seed Perfection By every life a share, or more or less, None born but it is born-conceal´d or unconceal´d, the seed is waiting Give me, o God, to sing that thought!

Give me give me or her I love, this quenchless faith In Thy ensemble Whatever else withheld, withhold not from us, Belief in plan of Thee enclosed in Time and Space; Health, peace, salvation universal.

All, all for Immortality! Love, like the light, silently wrapping all! Nature´s amelioration blessing all! The blossoms, fruits of ages-orchards divine and certain;

Forms, objects, growths, humanities, to spiritual Images ripening.

Sång om det universella

Kom, sa musan Sjung mig en sång ej sjungen av poeter

Sjung mig det universella Här i vår vida värld Bland all ofattbar vidrighet och smuts

Omsluten och trygg längst in i kärnan Vilar fulländningens frö Och varje liv får sin beskärda del

Inte fött, men det föds, om höljt eller ohöljt, väntar fröet där Ge mig, o Gud, att sjunga den tanken Och ge människan jag älskar en evig tro på Din helhet

Vad som oss än förvägras, förvägra oss inte Att tro på Din plan inuti tid och rum

Hälsa, frid, frälsning universell Allt, allt för odödligheten!

Kärlek, likt ljus, stilla svepande allt! Naturens förädling som välsignar allt!

Blomningar, åldrars frukter – i himmelsk, pålitlig trädgård; Former, ting, växter, människor, till andliga avbilder mognar

                 översättning Karin Eek 

 

 

Rubrik

Det här är en paragraf. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera paragrafen. Det här är rätt ställe att skriva lite mera om dig själv och introducera webbsidan för dina besökare.