Som vanligt när kören Voice från Mölndal bjuder in sprudlar det av energi och sångglädje.
Musik av Coldplay, Bob Dylan och Michael Jackson tillsammans med kompbandet.
Körledare Elisabeth Engdahl
Regi Anci Hjulström

Välkommen till vårt rika musikliv

Välkommen till vårt rika musikliv. Herrestads församling har 5 olika körer i olika åldrar. Repertoaren är bred likaså svårighetsgraderna i de olika körerna. Här finns kör för alla.  

Herrestadkören,
Herrestad Vokalensemble,
Harmonikören samt barnkörerna Cantate och Tutti frutti
– sammanlagt ca 100 korister. 

Körerna medverkar framförallt vid gudstjänsterna på söndagarna, framträder också ibland på konserter och i andra samanhang. Körernas medverkan vid gudstjänsterna är omistliga och mycket uppskattade av församlingsborna.

Att sjunga i kör är en härlig gemenskap och ett musicerande som i alla svårighetsgrader ger stor tillfredställelse och musikaliska upplevelser.  Körsångarna är en viktig del av det uppbyggda frivilliga engagemanget i Herrestads församling.


http://www.svenskakyrkan.se/herrestad